Karlslundsbilder

Stugan sedd från dasset.

Stugan sedd från dasset.

En liten samling av bilder från Karlslund, det lilla torpet. Bilderna är inte lagda i någon speciell ordning.