Blandade bilder från FN-bat 68M.

Här följer ett bildspel med lite blandade bilder från min FN-mission 68M i Sinai. Bilderna presenteras inte i någon kronologisk ordning. Avser dock att se till att bilderna läggs i rätt tidsmässig ordning samt kompletteras med fler bilder varefter jag hinner skanna in dem.

Telefonlinjerna krävde sitt underhåll. Martin Winberg övervakar Ranlunds arbete.