UNEF II

IMAGE002

Sinai – från krigsskådeplats till fredsskådeplats.

Historik.

Milstolpar i Mellanöstern.

1947
FN föreslår att Palestina delas mellan araber och judar.

1948            

Judarna utropar staten Israel, de arabiska grannstaterna anfaller – Palestinakriget.

1949            

Striderna övergår i vapenstillestånd.

1954 – 55

Palestinierna i Gaza organiserar gerilla och Egypten kommandostyrkor mot Israel.

1956            

Egypten nationaliserar Suezkanalbolaget. Israel, England och Frankrike anfaller – Suezkriget.

1964            

PLO (Palestina befrielseorganisation) bildas med Egyptens stöd.

1967            

Arabisk uppmarsch mot Israel, som anfaller Egypten, Jordanien och Syrien – junikriget. Säkerhetsrådets resolution 242 om principerna för fred i mellanöstern.

1969 – 70

Vapenstilleståndet mellan Egypten och Israel övergår i stridshandlingar – utnötningskriget.

1973            

Egypten och Syrien anfaller ”Stor-Israel”, som slår tillbaka – oktoberkriget.

1974            

Truppåtskillnadsavtal sluts för Suez-fronten, ”Sinai I”, senare för Golan-fronten.

1975            

Nytt avtal sluts för Suez-Sinai – ”Sinai II”.

1977            

Egyptens president Sadat flyger till Israel och möter premiärminister Begin.

1978            

Israel invaderar södra Libanon. Camp David-avtalen mellan Egypten och Israel  undertecknas med USA:s president Carter som värd.

1979            

Fredsfördrag mellan Egypten och Israel sluts i Washington.

1982            

Hela Sinai har utrymts av Israel och återlämnats till Egypten.

 

Grundfakta UNEF II.

(Baserade på The Blue Helmets, UN New York 1985)

Funktion (uppgift):

Att övervaka dels eld upphör mellan egyptiska och israeliska styrkor, dels deras omgruppering, enligt avtalen av den 18 januari 1974 och 4 september 1975, samt att bemanna och kontrollera överenskomna buffertzoner.

Plats:

Suezkanalsektorn och senare Sinaihalvön, begränsad insats i södra Libanon 1978.

Högkvarter:

Ismailia, i begynnelseskedet Kairo.

Varaktighet:

1973, den 25 oktober – 1979 den 24 juli (officiellt); avveckling in på 1980, april.

Personalstyrka:

Max 6973, 1974 febr; min 3919, 1975, juli.

Förluster (i döda):

52, varav 9 vid nedskjutning av ett FN-flygplan i Syrien 1974 och 1 under Libanoninsatsen 1978, svensk.

Kostnader:

Från start till slut 446 487 000 US dollar.

Finansieringsmetod:

Obligatoriska, kollektiva bidrag enligt speciell skala.

Truppbidrag:

Australien*, flygenhet      

Canada*, underhållsenhet

Finland, infanteribataljon 

Ghana, infanteribataljon

Indonesien, infanteribataljon

Irland, infanteribataljon

Nepal, infanteribataljon

Panama, infanteribataljon 

Peru, infanteribataljon

Polen*, underhållsenhet

Senegal, infanteribataljon

Sverige*, infanteribataljon

Österrike, infanteribataljon

1976 juli – 1979, okt.

1973 10 nov – 1979 30 okt.

1973 26 okt – 1979 aug.

1974 22 jan – 1979 sep.

1973 21 dec – 1979 sep.

1973 30 okt – 1974 22 maj.

1974 3 feb – 1974 4 sep.

1973 11 dec – 1974 25 nov.

1973 25 nov – 1974 3 juni.

1973 15 nov – 1980 20 jan.

1974 18 jan – 1976 juni.

1973 26 okt – 1980 30 apr.

1973 26 okt – 1974 3 juni.

*/ Bidrog kostnadsfritt med flygtransport av egen FN-trupp, Australien också av Nepalesisk. Till lufttransport av/till UNEF II bidrog utan kostnad för FN också: Förbundsrepubliken Tyskland, Japan, Norge, Sovjetunionen samt USA (också materiel och tjänster). Schweiziskt FN-flyg till UNTSO:s förfogande disponerades dessutom av UNEF II.