Munktells första traktor

Munktells 30-40
Munktells 30-40

Munktells 30-40

Munktells 30-40 var den första i Sverige tillverkade traktorn. Att det var Munktell som var den som först började tillverka traktorer i sverige var säkert ingen slump. Man hade ju redan en stor erfarenhet av att tillverkar ångmaskiner, lokomobiler och även tändkulemotorer samt andra för jordbruket användbara produkter.

I början av 1910-talet började man se behovet av att använda flerskäriga plogar även på de svenska storjordbruken. I USA var det något man gjort i ett antal år och nu var turen kommen till Sverige. 1910-1911 började man man på allvar diskutera traktorfråga och flerskäriga plogar. De traktorer som tillverkades i USA var ju framtagna för verkliga storjordbruk och det med lättbearbetade jordar, varför det där handlade om 6 – 12-skäriga plogar. Så stora plogar var det ju inte tal om för de svenska jordbrukens del utan det var nog upp till 6-skäriga plogar som man kunde gå.

Innan man drog igång en produktion av traktorer ville man ju ha klart för sig vilken dragkraft som erfordrades för att plöja de tunga lerjordar som är så vanliga i vårt land. 1912 importerade man därför en amerikansk flerskärig plog och gjorde prov utanför Eskilstuna men en en själcgående lokomobil, SK-6, som dragare. Lokomobilen hade en maximal effekt på 30 hk och vägde 7,9 ton. Körhastigheten var 3,2 km/tim. Tyvärr lär ingen dokumentation från proven finnas bevarad. Med utgångspunkt från de resultat man erhöll så beslöt man att bygga en traktor med 30 – 40 hästkrafters effekt avsedd för en 5-skärig plog vid lättare jordar och en 4-skärig plog vid styvare.

Man beslöt att i så hög grad som möjligt tillverka traktorn inom Munktells Mekaniska Verkstäder och endast köpa in det som man själv inte klarade av. Kullager köptes in utifrån medan resten kom att tillverkas inom den egna fabriken. Tillverkningen av användbara delar fanns ju redan. De erfarenheter man hade av konstruktion och tillverkning av motorer, växellådor och styrinrättningar kunde ju utnyttjas för den nya produkten.

För traktorn, modell 30-40 kom följande data att gälla:

 
Motor 2-cylindrig vertikal tändkulemotor
Normal effekt, hk 30
Maximal effekt, hk 40
Varvtal per minut 550
Traktor 3 körhastigheter framåt, km/tim 2,8 – 3,6 – 4,4
1 körhastighet bakåt, km/tim 3,6
Totallängd, mm 5780
Totalbredd, mm 2300
Totalhöjd, mm 3400
Vikt med fyllda behållare, kg 8300

Av de 31 traktorer av denna modell som tillverkades under åren 1913-1916 exporterades ett antal till Danmark, Tyskland och Ryssland. Det exemplar som finns bevarat på Munktellmuseet i Eskilstuna är troligtvis det enda kvarvarande exemplaret. Det är en traktor som ”återkom” i samband med lanseringen av BM Boxer 1954. Sedan dess har den stått utomhus i ur och skur innan museet fick hand om den och renoverade upp den. Traktorn är nu fullt körbar, även om den står inomhus.

1932 var det en storm över Eskilstuna och i samband med denna blev det en hel del skog, som gick omkull. När man skulle ta hand om alla fällda träd så anlitades en man som hade just en Munktells 30-40 och ett mobilt sågverk. Ekipaget ställdes upp på ett lämpligt ställe och virket transporterades till platsen där det sedan sågades. Ägaren hade till sin hjälp 2 drängar samt markägarens torpare, som hjälpredor. Att såga upp allt virke tog sedan ett antal månader. Vad blev då av virket? Jo, det köptes av Munktells Mekaniska Verkstäder, behövde en hel virke. En av de torpare som var med, som hantlangare var min farfar.

Mitt första minne gällande denna stora traktor var en foto i ett av min pappas många fotoalbum. Som liten tyckte jag att det var spännande och intressant med denna stora traktor. Inte bara storleken imponerade utan även den från de traktorer som jag kunde se på åkrarna avvikande utseendet.